از اول؟

باید از اول شروع بشه

از اولِ اول، نه به خاطر یه احساس یا یه تصویر

وقتی هیچ قطعیتی وجود نداره

پس قطعاً یه چیزه که مبرهنه

اونم اینه که

همه چی ، همه چی باید از اول اول اول، شروع بشه!

نه استنکاف می کنیم، نه زیادی شرح می دیم

هیچی هم نمی پرسیم

صرفاً بی سروصدا، از اول اول شروع می کنیم

از اول، به خاطر هیچ کس.

                           

/ 0 نظر / 11 بازدید