ناخدا

معبد کجاست

که عاشقٍ در برج به زمانه پیوسته است؟

مامن کجاست

این صداقتٍ غریب را که  خنخرآلوده‌ی خون گشته است؟

مقصد کجاست خدا

این ناخدا را که به مرگ پیوسته است؟

                                                     

/ 0 نظر / 14 بازدید